Nivåinndeling i klasserommet

Er den norske skolen utformet slik at elevene får utnyttet potensialet sitt? All den tid klasserommene er tilfeldig sammensatt, har jeg vanskelig for å se at dette er mulig.