Misvisende om ulikhet

Dagsavisen gir en forvrengt fremstilling av den globale økonomiske utviklingen de siste tiårene.