Bør staten reguleres?

Staten er den aller mektigste institusjonen i hvert samfunn og den bør ikke operere uten eksterne rammebetingelser.