Bjørnie på tinget

Rødts markedsføringsstrategi i valgkampen var å effektivt skjerme velgerne fra implikasjonen av deres politikk.