Quo vadis: Den republikanske styrkeprøven

Ulike fraksjoner i The Grand Old Party skaper indre spenninger i partiet. Interessentene er mange, og det hersker stor uenighet om partiets strategi frem mot presidentvalget i 2016.