Ideer, endringer og Paul

I likhet med Goldwater, som fikk frihetsbasert konservatisme inn i amerikanske hjem og til å definere kjerneverdier på amerikansk høyreside, har Paul gitt libertarianismen et nasjonalt gjennombrudd.