Byutvikling og boligpriser

Frie markedskrefter blir ofte påpekt som årsak til skyhøye boligpriser. Er dette riktig?